Grawer Polska budynek Sianowska

Milowy krok Grawer Polska

Firma Grawer Polska z sukcesem działa na europejskim rynku od ponad 12 lat, konsekwentnie realizując plany rozwojowe i kolejne inwestycje takie jak budowa drugiego zakładu produkcyjnego, własna produkcja mosiądzu grawerskiego czy stworzenie centrum szkoleniowego. Do wybuchu pandemii cieszyła się wzrostami na poziomie 20-30 proc. rocznie, uzyskiwanymi nie tyle przez zwiększanie zatrudnienia (które od kilku lat ustabilizowało się na poziomie 120 osób), ile przez optymalizację i automatyzację procesów oraz doskonalenie technologiczne. Spowodowane przez pandemię spowolnienie na rynku opakowań wysokoprzetworzonych wykorzystała na rozwój systemu informatycznego, który przeniósł Grawer Polska do najwyższej ligi firm produkcyjnych, realizujących koncepcję Przemysłu 4.0.