Skip to content

Przygotowanie plików

Pierwszy krok do sprawnej realizacji zlecenia

Aby zapewnić szybką realizację zleceń oraz w celu uniknięcia dodatkowych kosztów wynikających z pracy projektantów, prosimy naszych Klientów o zwrócenie uwagi na prawidłowe przygotowanie plików. Oto kilka wskazówek, które mogą być Państwu pomocne.

Prosimy również o dołączenie do zamówienia informacji na temat rodzaju tłoczonego lub złoconego materiału oraz typu maszyny, na której będzie wykonywana przez Państwa dana praca.

Przedstawione powyżej wskazówki mają jedynie pomóc Państwu w prawidłowym przygotowaniu plików. Możliwe są odstępstwa od tych założeń, jednak wymagają one wcześniejszej konsultacji z projektantem.